Pouštíte v podniku hudbu?

Chcete ve svém podniku pouštět hudbu či sportovní přenosy nebo třeba pořádat koncert? Přečtěte si, co všechno pro to musíte vyřídit.

STORYOUS

Důležité jsou pro vás dvě společnosti. Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) a Intergram. Oba patří mezi kolektivní zastupující správce. OSA zastupuje autory, tedy textaře a hudebníky, Intergram zase interprety a výrobce zvukových a obrazových záznamů. Řadí se k nim ještě OAZA (Ochranná asociace zvukařů-autorů), která je z nich nejmladší a zastupuje mistry zvuku, její poplatky ale vybírá Intergram.

 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)

V momentě, kdy máte u sebe v provozně zařízení schopné přijímat signál (nejen rádio, ale i televizi nebo počítač s internetem), musíte platit licenční poplatky Ochrannému svazu autorskému pro práva k hudebním dílům (OSA).

Poplatky pro všechny a za všechno

Můžete si u sebe pouštět jakoukoli hudbu včetně té tzv. svobodné, nebo dokonce i vlastní tvorbu, poplatkům se nevyhnete v žádném případě. Výše poplatků se nedá jasně určit, liší se provoz od provozu, ale všechny informace najdete přehledně na webu OSA.

Licence k legálnímu pouštění hudby

Licenci k legálnímu pouštění hudby získáte na základě vyplnění žádosti, kterou pošlete na Ochranný svaz autorský, a poté zaplatíte konkrétní poplatky. Ceny se odvíjí například od toho, na kolika zařízeních se hudba nebo i televizní vysílání přehrává, jaká je velikost vaší obce nebo kolik dní v týdnů takové kulisy využíváte.

Poplatky za pouštění hudby musíte platit současně OSA i Intergramu – každý z nich spravuje autorská práva jiných umělců.

Intergram

Poplatky za hudbu ale nezačínají/nekončí jen u OSA. Další organizací, kterou budete muset odbavit, je Intergram. Intergram je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Kolik se platí Intergramu

Stejně jako v případě OSA i tentokrát je výše sazby za udělení oprávnění individuální a záleží na způsobu šíření a počtu užití. Ten správný formulář pro váš podnik najdete na webu společnosti.

Který úřad

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Intergram

Které zákony hledat

Zákon číslo 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Kolik si připravit

Ceny se odvíjejí různě podle konkrétních provozoven. Sazebník OSA najdete zde; sazebník Intergramu zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Close