Stavebni_urad_a_pamatkari

Stavební úřad a památkáři

Čekají vás při otevírání nového podniku stavební úpravy? Zjistěte, co je potřeba vyřídit a jak postupovat, pokud je prostor vaší budoucí provozovny součástí budovy, na kterou se vztahuje památková ochrana.

Stavebni_urad_a_pamatkari
STORYOUS

Stavební řízení pro restaurace nebo kavárny

Při komunikaci se stavebním úřadem musíte v první řadě vědět, co přesně ve svém podniku chcete, k čemu budou prostory sloužit, a dle toho předložit přesný návrh. V tom okamžiku musíte začít s projektovou dokumentací, která vyplývá z poslední kolaudace. Pokud nebyla předtím budova určena k účelům vedení gastro podniku, je nutné na stavebním úřadě podat Žádost o změnu užívání stavby. Dále existuje možnost, že podle typu práce budete muset zažádat o povolení pro stavbu a úpravy nebo o stavební ohlášení.

Potřebujete pomoct s dokumentací? Přijďte se poradit na stavební úřad. Veškeré konzultace jsou zdarma.

Veškerá doporučení pro jednodušší vyřízení jsou v tomto případě snadná – s přesným návrhem toho, k čemu bude prostor sloužit, se přijďte poradit rovnou na stavební úřad. Konzultace jsou bez jakýchkoli poplatků a vy si tak ušetříte budoucí problémy.

V rámci celého stavebního řízení také musíte na stavební úřad dodat dokumenty od dalších dotčených úřadů, tedy z Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru.

 

Vztahuje se na vaše prostory památková ochrana?

Pokud je váš prostor budoucí provozovny součástí budovy, na kterou se vztahuje památková ochrana, budete muset v případě jakékoli stavební práce spolupracovat s Národním památkovým úřadem.

Památkáři z NPÚ jsou k dispozici pro bezplatné konzultace, a tak je nejlepším řešením nechat si poradit, co přesně bude možné ve vašem konkrétním případě upravit. Vyhnete se tak zbytečné ztrátě času nad vymýšlením stavebního záměru, který by vám pak ani nemusel projít.

Zjistěte si, jestli v okolí vaší budovy neplatí omezení pro venkovní reklamy.

V pověřené obci na magistrátu nebo městském úřadu podáte žádost o povolení ke stavbě a úpravám, které se poté dostane k památkářům, a ti se vyjádří k navrhovaným úpravám. Zejména na tento bod nezapomínejte, jde-li o větší zásah nebo třeba i o reklamu, která například v památkových rezervacích není podle NPÚ vítána nebo by měla mít pro okolí tradiční podobu. Po vystavení souhlasného stanoviska nebo pravomocného rozhodnutí se můžete pustit do úprav svých prostor.

Který úřad

Stavební úřad

Magistrát nebo městský úřad

Národní památkový ústav

Které zákony hledat

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Kolik si připravit

Od 500 Kč do 5 000 Kč podle typu žádosti

Jak dlouho budete čekat

Maximálně 30 dnů od podání žádosti, musíte-li konzultovat s památkáři, protáhne se vám to na maximálně 60 dnů