Jak si zařídit živnost

Jak si zařídit živnost

Aby vůbec mohlo dojít k otevření restaurace, je potřeba si vyřídit živnostenský list pro pohostinství. Konkrétně se v oboru gastronomie jedná o živnostenský list na provozování hostinské činnosti. A je jedno, jestli budete připravovat kávu, míchat drinky nebo smažit řízky.

Jak si zařídit živnost
STORYOUS

Pro živnostenský list se vydejte na živnostenský úřad a jelikož se jedná o tzv. živnost řemeslnou (Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.), je její získání podmíněné vzděláním v oboru nebo praxí. Pokud jste vyučení jako kuchař nebo kuchař/číšník, máte maturitní vysvědčení ze střední hotelové školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v oboru, případně máte jiný doklad o vzdělání v gastronomii, dostanete živnost bez jakýchkoli problémů. Stejně tak to bude v případě, že máte minimálně šestiletou praxi.

 

Co když nesplňujete ani jednu z podmínek?

Pokud ale ani jedno z toho nesplňujete, je potřeba, aby vaše podnikání zaštítila osoba, která tyto požadavky splňuje, takzvaný odpovědný zástupce. Mezi vámi a vaším zástupcem musí být uzavřený smluvní vztah, už ale není blíže specifikováno jaký, a tak stačí i ústní dohoda.

Dobrou alternativou mohou být krátkodobé kurzy, jejichž absolvování vám také umožní získat potřebnou živnost, a to ve velmi krátkém čase. Podívejte se například zde, k našim partnerům z Barového institutu. Po úspěšném zakončení kurzu obdržíte státní osvědčení, na základě kterého vám bude vystaven živnostenský list na hostinskou činnost. Výhodou celého programu je výrazná úspora času, energie a financí.

Existují krátkodobé kurzy, jejichž absolvování vám také umožní získat potřebnou živnost. Podívejte se například zde.

Stačí jeden formulář

Máte-li vyřešeny podmínky, můžete vyplnit a podat jednotný formulář, a to buď osobně na živnostenském úřadě, nebo elektronicky. Zhruba během jednoho týdne od ohlášení živnosti vám přijde hotový výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno osmimístné číslo tzv. IČ (identifikační číslo).

 

Co budete potřebovat dál?

Do 10 dnů poté se musíte registrovat na finančním úřadě. Dále do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění jste povinni se registrovat u Správy sociálního zabezpečení a v neposlední řadě vás čeká i návštěva Zdravotní pojišťovny. Tam musíte nahlásit změnu také do 8 dnů od vystavení.

Budete-li ve svém podniku prodávat alkohol, zřiďte si společně s živnostenským listem rovnou i koncesi na prodej na prodej lihu.

Kromě toho budete s největší pravděpodobností potřebovat i koncesi na prodej lihu, kterou si vyřídíte na stejném úřadě rovnou s živnostenským listem. Není potřeba splňovat žádná kritéria, ani nic platit, koncese slouží především pro kontrolu a přehled celního úřadu.

Koncese slouží především pro kontrolu a přehled celního úřadu.

Které úřady oběhat

Živnostenský úřad

Finanční úřad

Správa sociálního zabezpečení

Zdravotní pojišťovna

Které zákony hledat

Zákon o živnostenském podnikání 455/91 Sb., kde najdete všechny živnosti a jejich obsahovou náplň. Obsahová náplň živnosti hostinská činnost je stanovena nařízením vlády č. 278/2008 Sb.

Kolik si připravit

1 000 Kč na vyřízení živnostenského listu

Jak dlouho budete čekat

Měsíc na vyřízení živnostenského listu

Důležité dokumenty