Zákazník na baru dostává účtenku.

EET (nejen) pro restaurace

Pokud jste se rozhodli otevřít restauraci nebo kavárnu, bude se vás týkat i problematika Elektronické evidence tržeb (EET). Níže a v přiložených odkazech najdete nejnutnější i detailnější informace k povinnosti EET.

Zákazník na baru dostává účtenku.
STORYOUS

Co je to EET?

EET je zkratka pro elektronickou evidenci tržeb. To znamená, že údaje o každé transakci obchodníka jsou posílány online na státní správu. První, komu v ČR vznikla v roce 2016 povinnost evidovat, byl gastro segment a ubytování, tedy například restaurace, hotely, kavárny nebo jídelny.

 

Kdo a co eviduje?

Povinnost evidovat tržby má obchodník, který přijímá „evidované tržby“, tedy platby v hotovosti, stravenkou, šekem nebo jiným obdobným způsobem, který zahrnuje příjem z podnikatelské činnosti. Převod na účet, pokud například fakturujete raut, evidenci nepodléhá.

Podrobné informace o tom, co evidované tržby jsou a co nikoliv, naleznete například zde.

Od 1. 3. 2018 se evidence nevztahuje na platby kartou, a to nejen na online transakce, ale rovněž na platby kartou prostřednictvím platebních terminálů.

V jakých fázích se do EET zapojují podnikatelé v ČR?

  • 1. fáze – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby (restaurace, hotely, kavárny apod.)
  • 2. fáze – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod
  • 3. fáze – (odloženo) ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství (stánkový prodej s sebou, foodtrucky apod.)
  • 4. fáze – (odloženo) vybraná řemesla a výrobní činnosti

 

Co je potřeba udělat, pokud mi vznikne povinnost evidovat tržby?

K tomu, abyste mohli evidovat tržby, je potřeba zvolit zařízení, skrze které budete povinnost plnit. Může to být pokladna, ale stačí i starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou. Podmínkou je technické vybavení, které umožní odesílat prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě Finanční správě a vystavit účtenku zákazníkovi. Zákon neurčuje žádné konkrétní certifikované zařízení, výběr je tak čistě na vás.

Pro zahájení evidence tržeb musíte požádat Finanční správu o autentizační údaje, které vám umožní přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Po přihlášení si v aplikaci zaevidujete své provozovny a vygenerujete certifikát. Ten potom můžete rovnou nahrát do svého pokladního zařízení.

Nespokojte se s obyčejnou pokladnou, evidujte se Storyous pokladním systémem, vytvořeným přímo pro gastro!

Jak probíhá fiskalizace (evidence) účtenky

Pokud máte platný certifikát nahraný v systému, který umožňuje fiskalizaci účtenek, není třeba už nic speciálního dělat. Pokud nedojde k výpadku, budou se účtenky fiskalizovat online a z tiskárny vyjedou už fiskalizované. Že se účet podařilo fiskalizovat, poznáte podle fiskálního identifikačního kódu (FIK). Pokud se účtenka z nějakého důvodu nefiskalizovala, objeví se náhradní kód PKP (podpisový kód poplatníka), který značí, že účtenku bude nutné odeslat na Finanční správu později. Mimo FIK nebo PKP uvidíte vždy na účtence ještě BKP (bezpečnostní kód poplatníka). Pokud některé tržby neevidujete vůbec (například prodej kávy s sebou nebo platbu kartou), neuvidíte na daných účtenkách ani jeden z kódů.

 

Co když dojde k výpadku systému, internetu nebo se mi rozbije pokladna? Co když nemám internet vůbec?

Samozřejmě nic není stoprocentní, může se stát, že z nějakého důvodu přerušíte evidenci kvůli technickým problémům. Ale nebojte se, že byste museli okamžitě zavřít nebo se obávat kontroly z Finančního úřadu. Při výpadku internetu nebo třeba serveru FÚ se na účtenku místo FIK vytiskne delší kód PKP, takovou účtenku je potřeba dofiskalizovat nejpozději do 48 hodin od vystavení. Některé pokladní systémy, např. Storyous, to za vás udělají automaticky, systém se bude snažit účtenku opakovaně fiskalizovat, a zda se to podařilo, ověříte třeba druhý den v administraci. Podrobně se i této problematice věnuje sekce na webu etržby.cz.

Pokud ovšem dlouhodobě nemůžete být připojeni k internetu, protože to znemožňuje výkon podnikatelské činnosti (například provozujete chalupu v horách, kde není pokrytí) můžete požádat o výjimku a evidovat ve zjednodušeném režimu. Lhůta pro zaevidování tržby je potom 5 pracovních dní. Podrobněji o zjednodušeném režimu a způsobech a náležitostech evidence zde.

Máte pokladní systém Storyous?

Využijte návody v sekci EET na help centru! Dozvíte se, jak postupovat nejenom při zahájení evidence.

Nezapomeňte informovat zákazníka

Podle zákona musí být váš koncový zákazník informován o tom, že tržby evidujete. Toto oznámení stačí mít vyvěšené na viditelném místě v podniku (třeba nad barem či na dveřích).

Který úřad

Finanční úřad

Které zákony hledat

Kolik si připravit

Cena je různá dle vybraného zařízení, za certifikát od FÚ nic neplatíte.

Jak dlouho budete čekat

Autentizační údaje získáte bez zbytečného odkladu do datové schránky od podání žádosti či na počkání osobně.

Kde najdete další informace

https://www.etrzby.cz/

Oficiální portál projektu, kde najdete všechny potřebné informace

 

https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces

Daňový portál, na kterém získáte autentizační údaje