Pouštíte v podniku hudbu?

Chcete ve svém podniku pouštět hudbu či sportovní přenosy nebo třeba pořádat koncert? Přečtěte si, co všechno pro to musíte vyřídit, je to jednodušší než dříve.

STORYOUS

O poplatky za autorská práva se starají kolektivní správci: OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA. OSA zastupuje autory, tedy textaře a hudebníky, Intergram zase interprety a výrobce zvukových a obrazových záznamů, OAZA (Ochranná asociace zvukařů-autorů), zastupuje mistry zvuku, DILIA je divadelní, literární, audiovizuální agentura a OOA-S (Ochranná Organizace Autorská – Sdružení Autorů Děl Výtvarného Umění, Architektury A Obrazové Složky Audiovizuálních Děl) zastupuje vizuální umělce a architekty.

Autorské poplatky už nemusíte vyřizovat u každého svazu zvlášť, vše vyřídíte a zaplatíte u OSA.

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)

V momentě, kdy máte u sebe v provozně zařízení schopné přijímat signál (nejen rádio, ale i televizi nebo počítač s internetem), musíte platit licenční poplatky Ochrannému svazu autorskému pro práva k hudebním dílům (OSA).

Poplatky pro všechny a za všechno

Můžete si u sebe pouštět jakoukoli hudbu včetně té tzv. svobodné, nebo dokonce i vlastní tvorbu, poplatkům se nevyhnete v žádném případě. Výše poplatků se nedá jasně určit, liší se provoz od provozu, ale všechny informace najdete přehledně na webu OSA.

Licence k legálnímu pouštění hudby

Licenci k legálnímu pouštění hudby získáte na základě vyplnění žádosti, kterou pošlete na Ochranný svaz autorský, a poté zaplatíte konkrétní poplatky. Ceny se odvíjí například od toho, na kolika zařízeních se hudba nebo i televizní vysílání přehrává, jaká je velikost vaší obce nebo kolik dní v týdnů takové kulisy využíváte.Výběr autorských poplatků je od roku 2018 jednodušší než dříve. Za všechny svazy umělců (OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA) uzavírá smlouvy a inkasuje poplatky jen Ochranný svaz autorský (OSA), který pak platby přerozděluje jednotlivým kolektivním správcům na základě aktuálních sazebníků. Kolektivní správci tak vyšli vstříc provozovatelům, kteří v podniku jako kulisu pouští televizi, rádio nebo reprodukují audio nebo video ze záznamu.

Nemusíte se tedy bát, že ve zmatku zapomenete na nějakou smlouvu nebo poplatek za autorská práva, vše za vás rozdělí OSA. Postačí uzavřít jedinou smlouvu prostřednictvím Zákaznického centra a uhradit veškeré autorskoprávní poplatky vyplývající z veřejného provozování prostřednictvím zvukových a zvukově-obrazových zařízení snadno na jednom kontaktním místě.

Provozování rozhlasového či televizního vysílání a provozování ze záznamu a jeho přenos upravují § 20 a § 23 autorského zákona.

Který úřad

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Které zákony hledat

Zákon číslo 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Celé znění zde.

Kolik si připravit

Ceny se odvíjejí různě podle konkrétních provozoven. Sazebníky najdete zde.